Obývák.tv: obchodní podmínky

 1. Zde uvedené obchodní podmínky definují veškeré jednotlivé i hromadné nákupy vstupenek na kulturní vystoupení (dále jen “Vystoupení”) uskutečněné prostřednictvím portálu Obývák.tv (na adrese www.obyvak.tv). Nákupem vstupenky na tomto portálu vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem (dále jen “Obchodní podmínky”) a zavazuje se jimi řídit.
   

 2. Portál Obývák.tv je provozován společností Stellaro s.r.o., adresou Budapešťská 1491/5, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 07473354, DIČ: CZ07473354.
   

 3. Společnost Stellaro s.r.o. je zároveň pořadatelem jednotlivých vystoupení, a to buď dílčím podílem nebo zcela.
   

 4. Místem konání vystoupení je konkrétní webová stránka, na kterou se zákazník po zakoupení vstupenky přihlásí. Na této stránce pak i vystoupení v den jeho konání sleduje.
   

 5. Zákazník je povinen dodržovat pravidla portálu Obývák.tv.
   

 6. Provozovatel portálu Obývák.tv si vyhrazuje právo na změnu programu. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.
   

 7. Obývák.tv zodpovídá pouze za platnost a pravost vstupenek zakoupených prostřednictvím portálu www.obyvak.tv. Zákazník kupuje pouze elektronické vstupenky, které jsou mu distribuovány elektronickou poštou.
   

 8. Zakoupené vstupenky je třeba bezpečně uschovat, nikde nevystavovat a nešířit. V případě jejich veřejného publikování se zákazník vystavuje rizika zneužití kódu a čísla vstupenky. Důsledkem toho se může stát, že nebude moci vystoupení sledovat. Týká se to především zveřejňování umístěním/fotografií vstupenek na internetu, sociálních sítích nebo jejich šíření elektronickou poštou.
   

 9. Při nákupu vstupenek na www.obyvak.tv  je zákazník seznámen s konečnou cenou za nákup vstupenek v momentě, kdy byly vstupenky zákazníkem přidány do košíku a jsou tedy připravené k platbě.
   

 10. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Vystoupení, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.
   

 11. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak. Zákazník má však možnost v naléhavých případech pořadatele kontaktovat  a refundaci s ním řešit. Nejlépe prostřednictvím emailu: info@obyvak.tv

 12. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky je možné s pořadatelem řešit její nahrazení. Nejlépe prostřednictvím emailu: info@obyvak.tv.
   

 13. Dojde-li z nějakého důvodu ke zrušení vystoupení, provozovatel portálu Obývák.tv vrátí zákazníkovi vstupné. 
   

 14. Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu: info@obyvak.tv, v termínu před konáním zakoupeného vystoupení.
   

 15. U společnosti Stellaro s.r.o. nelze reklamovat žádné vstupenky zakoupené jinde než na portálu www.obyvak.tv
   

 16. Společnost Stellaro s.r.o. vystupuje jako správce osobních údajů uživatelů webových stránek a v tomto směru se řídí platnými zákony a pravidly.
   

 17. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 16. listopadu 2020.